ליווי מול רשויות

צוות "נגישות לעסקים"משמש גורם מומחה לארגונים רבים בליווי והסדרת היתרים ואישורים מול רשויות.


תגובות סגורות

תגובות סגורות