הכנת תכנית ותקציב עבודה רב שנתיים

החוק מחייב הכנת תכנית עבודה לביצוע ההנגשה


תגובות סגורות

תגובות סגורות